Weetjes

CCD - Colony Colapse Destruction.

Nosema Apis - Nosema Ceranae beiden behoren officieel tot de familie van de fungi of schimmels. Dit eencellige pariciterende schimmel kan heel wat dode volken veroorzaken . Beide vormen zijn wel degelijk te bestrijden, alleen is de de Ceranae niet dadelijk door de imkers te herkennen. Het is voornamelijk de oude vorm de Apis die vroeger veel slachtoffers maakte onder de volken. Deze vorm was voornamelijk in het voorjaar sterk actief. Maar minder bekend is dat ook in het najaar deze vorm terug de kop opstak. Vele imkers zien nu volledige kolonies sterven, in het voorjaar zijn hele standen dood. De kasten zijn volledig leeg en het is een beangstigend beeld. De oude stam Apis word meer en meer verdrongen door de ceranae en deze is zeer gevaarlijk.
Doch de symptomen zijn perfect beschreven, "volledige lege kasten of slechts een handje vol bijen die dood zijn terug gevonden in de kast. De kasten zitten vol eten en zijn niet bevuild".
Hier is duidelijk het beeld van de Nosema Ceranae. De toepassing van gebruik van Fumidil lijkt niet te werken, besmette volken verliezen hun vliegbijen binnen de 8 dagen. Daarom dat veel kasten leeg aangetroffen worden, de kolonie moet in de winter water hebben, doch alle vliegbijen sterven. De bijen in de kast en de queen voelen zich niet meer veilig in de kast en verlaten soms de kast. Ook zij komen dan om. Deze bevindingen zijn alle wetenschappelijk onderzocht en duidelijk beschreven. De symptomen zijn dus wetenschappelijk verklaard en aangetoond door uitvoerige testen en onderzoeken. Enkel in België is geen represantatief onderzoek gebeurd ook onze labo's en onderzoekcentra's laten te wensen over. Meestal hollen ze achter de feiten en als ze met nieuws afkomen is dit reeds lang wetenschappelijk aangetoond en uitvoerig beschreven in andere landen.
De bestrijdeing van Nosema Apis gebeurd met Fumidil B, OPGELET dit is een antibioticum en NIET toegelaten in België, wel in Canada, Nieuw Zeeland, Australie, USA, Mexico, China enz.
De bestrijding van Nosema Ceranae gebeurd eveneens met Fumidil B, dus ook verboden, maar algemeen toegepast in meer dan 90% van de landen op de wereld. De behandeling moet iets aangepast gebeuren maar is wel degelijk toe te passen.
Wij zijn echter geen voorstander van dit product daar ook wij geloven dat we bijen moeten selecteren welke resistent zijn tegen deze nieuwe vorm. Persoonlijk denken we dat de nieuwe linies van onze selecties daar een goed antwoord op bieden.

Wel is het aan te raden de oude raten van dode volken te vernietigen. Dit kan via de stoomwassmelter in combinatie met bijtende soda. OPGELET dit laatste goedje is geen gewone soda! Het is zeer agressief en tast zowel huid, longen, slijmvliezen, ogen, haar, tanden als het bloed aan! Dit spul is bekend als Natriumhydoxide en zit in ontstoppers. Dus voorzichtigheid is wel geboden. Daar dit laatste zo agressief is heeft ook een fungi als de nosema geen verweer tegen deze behandeling. Volledige kasten worden erin ondergedompeld samen met ramen en materiaal.
Jammer genoeg voederen veel imkers de oude raten aan gezonde volken, de fungi kan makkelijk een jaar in leven blijven in deze honing! Bij 70°C legt de fungi het loodje dus kan je ook je kasten afvlammen! Opgelet niet doen bij kunstofkasten! Daar helpt alleen bijtende soda of Natriumhydroxide.
Maar iedereen die wenst informatie te ontvangen over deze nieuwe killer, en hoe deze kan bestreden worden, stuur ons eenvoudig een mailtje. KLIK HIER.

Slaapproblemen: 18/07/2007:

Ongeveer 49% van de Belgen heeft te kampen met slaapproblemen. Slaapproblemen hebben verschillende oorzaken: fysisch, verkeerde levensgewoonten, slaaphouding, slaapomstandigheden, teveel beskommernissen, ... .

Hier alvast een aantal honingdrankjes die kunnen helpen om beter te slapen.

Indien je meer informatie hierover wenst te weten kan je terecht bij:

Paul Gheskiere, "De slaap, je tweede leven!"
ISBN 90 5466 389 8 

Francis Vermeulen, "Bewustwording in maatpak".
ISBN 978-908 147 110-7

                                ++++++++++++++++++++++++++++

Wondverzorging met honing:

 klik hier voor een wetenschapelijke toelichting over wondverzorging.

 

 

 
     
 
BuckfastLab - 2BEe bvba BE0885.534.873 - Haeghensgoed 36 – 9270 Laarne - Tel/Fax: +3293299004 | sitemap